Internetová encyklopedie dějin Brna

Založení Nemocnice Milosrdných bratří

Založení Nemocnice Milosrdných bratří


 • 15. 11. 1747 


 • ulice

  Polní

 • nej...

  Morava
  je nejstarší soustavně fungující městskou nemocnicí


 • charakteristika

  V roce 1747 přišel do Brna zásluhou hraběte Leopolda z Dietrichštejna španělský hospitálský řád sv. Jana z Boha – milosrdní bratři, jehož posláním je péče o nemocné a jakkoli potřebné.
  Hrabě ustavil 15. listopadu 1747 nadaci na zřízení „špitálu sv. Leopolda“ a pro budovu kláštera s nemocnicí zakoupil pozemky na Starém Brně. Podle plánů brněnského stavitele Mořice Grimma byl postaven konvent s lékárnou a nemocnicí se 70 lůžky. O třicet let později byl přistaven pozdně barokní kostel sv. Leopolda, známý nádhernou freskovou výzdobou Mistra Josefa Sterna.
  Celý komplex budov i přes svou rozlehlost brzy nestačil, protože nemocných přibývalo. Po bitvě u Slavkova byla nemocnice obsazena napoleonským vojskem a přeplněná raněnými, stejně tomu bylo za prusko-rakouských válek, prostor nepostačoval a bylo nutno zvýšit počet lůžek.
  V roce 1895 byla dokončena první přístavba na Polní ulici s kapacitou 160 lůžek, ani ta brzy nestačila, proto v roce 1934 byla přistavěna další moderní a dodnes sloužící budova.
  Ve své době byla nemocnice jednou z nejmodernějších v republice, působili zde význační lékaři, např. urolog prof. Karel Neuwirth nebo ortoped prof. Zahradníček.


 • zajímavosti

  Z přehledu hospitalizovaných povolání v letech 1848, 1849 a 1850 vyplývá, že v roce 1850 bylo hospitalizováno nejvíce ševců (163), tkalců (83) a dráteníků (60).
  Dnešní "výroční zprávy" publikoval tehdy řád s nemocnicí v podobě článku v denním tisku - např. v novinové zprávě z roku 1914 lze vyčíst, že nemocnice ošetřila celkem 1171 nově přijatých nemocných (byla zde uvedena i vyznání – 1130 bylo římskokatolického vyznání, 2 řečtí katolíci, 5 pravoslavných, 25 evangelíků, 8 israelitů a 1 mohamedán).

 • poznámka

  Nejnovější literatura prokázala, že autorem projektu stavby byl František Antonín Grimm (1710–1784), syn Mořice Grimma (1667–1757).

  Na svou dobu byla nemocnice komfortní i těsně po založení. Fungoval tu dlouhý nemocniční sál, ale lůžka byla oddělena plentami, aby měli pacienti soukromí.. Díky hygieně i léčebným postupům byla v nemocnici nižší úmrtnost ve srovnání s ostatními špitály. Milosrdní bratři zavedli i řadu novinek, například třídění pacientů podle diagnóz. V podstatě tím položili základ k modernímu uspořádání nemocnic na jednotlivá oddělení. Vedli si také přesnou evidenci pacientů s jejich diagnózami a způsobem léčení.
  V nemocnic léčili řádoví bratři, sestřičky, laičtí spolupracovníci i dobrovolníci. Přežila všechny režimy a nikdy nepřestala plnit své poslání.. Dokonce v 50. letech 20. století, kdy komunisté důsledně vyháněli mnichy a jeptišky z klášterů, udělali v Brně výjimku. Řádoví bratři tu mohli zůstat, nesměli zde ale léčit, museli si vydělávat jinde. Většinou ale pracovali v zařízeních pro nemocné, nemohoucí a staré lidi.
  Milosrdní bratři se do nemocnice zase naplno vrátili po roce 1989.


 • obrazy

  img7815.jpg img7816.jpg img7817.jpg img7818.jpg img7819.jpg img7820.jpg img7821.jpg img7822.jpg img7823.jpg


 • prameny, literatura

  zobrazit


 • události

  24. 6. 2013
  Slavnostní požehnání a otevření nově zrekonstruovaných prostor v Nemocnici Milosrdných bratří v Brně 15. 11. 2012
  Oslavy 265 let trvání nemocnice Milosrdných bratří v Brně 27. 10. 2012
  Nemocnice Milosrdných bratří uvedla do provozu nový typ babyboxu 29. 11. 2007
  Oslavy 260 let založení konventu a nemocnice Milosrdných bratří v Brně 3. 11. 2005
  Otevření babyboxu v Nemocnici Milosrdných bratří
  další události (1)...


 • osoby

  Mořic (Mauric) Grimm
  stavitel - autor plánů Josef Stern
  autor freskové výzdoby


 • stavby

  Kostel sv. Leopolda a klášter Milosrdných bratří
  Vídeňská


 • městská část

  Brno-střed


 • související odkazy

  mapa


 • autor

  Ma, Jis


Aktualizováno: 10. 07. 2018

Nemocnice Milosrdných bratří. Foto in: Nemocnice Milosrdných bratří 1747-2007, Brno 2007.