Ferdinand I. Habsburský v městě Brně

15. 5. 1527


místo

Praha


charakteristika

Král Ferdinand I. oznamuje purkmistru a radě města Brna, že hodlá osobně navštívit město Brno, kde se bude konat zemský sněm Markrabství moravského. Žádá, aby představitelé města vyšli vstříc "ukazateli toho listu, dvornímu furýru Gilgenu Kuntzovi, který dostal rozkaz opatřiti v městě Brně pro Ferdinanda a jeho dvorní služebnictvo ubytování a ostatní potřeby".


účastníci

Ferdinand I., král český a markrabě moravský,
purkmistr a rada města Brna


zajímavosti

Jen položky na potraviny dosáhly značné výše, město muselo na svůj náklad zásobovat "královskou kuchyni".


poznámka

Furýr zajišťoval pro panovníka zásobovatelské a ubytovací služby.Jord


Aktualizováno: 14. 07. 2018