Zástava klášterního majetku městu Brnu

23. 7. 1529


místo

Klášter sv. Anny u Brna (Pekařská ulice)


charakteristika

Sestry Benedikta Erenstová převoryše, Marta Magerlová podpřevoryše, Cecilie Ruduschová a Lucie sakristánka kláštera u sv. Anny na Starém Brně stvrzují, že si půjčily od představitelů města Brna 40 zlatých. Jako zástavu daly klášterní území zvané "auf der Letcz" před Veselou branou na dobu šedesáti let.


účastníci

představitelky dominikánského kláštera na Starém Brně,
purkmistr a rada města Brna


zajímavosti

Půjčenou finanční sumu musel klášter použít na obecnou zemskou berni "k dobru krále, jich všech a všeho křesťanstva proti Turkům, hroznému nepříteli".


poznámka

Klášter dominikánek u sv. Anny již po celé 15. století ztrácel statky a hospodářsky upadal.Jord


Aktualizováno: 14. 07. 2018