Internetová encyklopedie dějin Brna

Zástava klášterního majetku městu Brnu

Zástava klášterního majetku městu Brnu


 • 23. 7. 1529 


 • místo

  Klášter sv. Anny u Brna (Pekařská ulice)


 • charakteristika

  Sestry Benedikta Erenstová převoryše, Marta Magerlová podpřevoryše, Cecilie Ruduschová a Lucie sakristánka kláštera u sv. Anny na Starém Brně stvrzují, že si půjčily od představitelů města Brna 40 zlatých. Jako zástavu daly klášterní území zvané "auf der Letcz" před Veselou branou na dobu šedesáti let.


 • účastníci

  představitelky dominikánského kláštera na Starém Brně,
  purkmistr a rada města Brna

 • zajímavosti

  Půjčenou finanční sumu musel klášter použít na obecnou zemskou berni "k dobru krále, jich všech a všeho křesťanstva proti Turkům, hroznému nepříteli".

 • poznámka

  Klášter dominikánek u sv. Anny již po celé 15. století ztrácel statky a hospodářsky upadal.


 • prameny, literatura


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 14. 07. 2018