Otevření dětské nemocnice sv. Cyrila a Metoděje

16. 11. 1846číslo orientační

29


katastr

Malá Nová


místo

Leichenhofgasse - Hřbitovní ulice (Leichengasse - Umrlčí) 33 (dnes Kounicova 23)


charakteristika

Dětská nemocnice sv. Cyrila a Metoděje byla založena Spolkem pro dětskou nemocnici Sv. Cyrila a Metoděje v Brně, v roce 1886 byla za podpory Moravské spořitelny přestavěna a rozšířena a stala se expoziturou Všeobecné zemské nemocnice U sv. Anny.
Do ústavu se přijímaly nemocné děti obojího pohlaví od 1–12 roků, děti chudé bezplatně. Nemocnice měla původně devět pokojů, další zvláštní pokoj byl určen dětem s infekčním onemocněním. Mimo tyto pokoje měl ústav ještě dva pokoje pro děti chudé, které by pro nedostatek místa nemohly být do ústavu přijaty a ty dostávaly též jídlo, prádlo a léky zdarma. Primářem nemocnice byl MUDr. Johann (Jan) Janka.


účastníci

členové Spolku pro dětskou nemocnici Sv. Cyrila a Metoděje v Brně (Verein für das Kinderspital zu St. Cyrill und Methud in Brünn) v čele s představenou hraběnkou Mathilde Dubsky z Třebomyslic (1808–1887),
dvorní rada Antonín rytíř von Herth


poznámka

Nemocnice poskytovala zpočátku 28 lůžek. V prvních letech bylo ročně hospitalizováno a ošetřeno 100–125 dětí ve věku od jednoho do dvanácti let.
Za celou dobu působení (tedy v letech 1846–1898) zde bylo hospitalizováno a léčeno 10 596 dětí, ambulantně bylo ošetřeno 107 596 nemocných dětí a očkováno jich bylo 11 495.


prameny, literatura

článek v odborném periodiku

"Vývoj ústavního léčení dětí v Brně"


události

30. 11. 1898
Slavnostní otevření dětské nemocnice v Černých Polích 16. 11. 1846
Otevření dětské nemocnice sv. Cyrila a Metoděje


osoby

Mathilde Dubsky
představená spolku pro zřízení dětské nemocnice sv. Cyrila a Metoděje Johann Janka
primář dětské nemocnice sv. Cyrila a Metoděje Josef von Laminet-Arztheim
jeden ze zakladatelů spolku pro zřízení dětské nemocnice sv. Cyrila a Metoděje Marie von Laminet-Arztheim
členka direktoria spolku pro zřízení dětské nemocnice sv. Cyrila a Metoděje


městská část

Menš


Aktualizováno: 29. 12. 2019