Internetová encyklopedie dějin Brna

Oslava 50. výročí založení Moravsko-slezského spolku lesníků

Oslava 50. výročí založení Moravsko-slezského spolku lesníků


 • 23. 7. 1899 (23.–25.7.1899)


 • ulice

  Zelný trh

 • číslo orientační

  4


 • charakteristika

  Slavnost 50. výročí založení spolku lesníků (Mähr.- schles. Forstverein) byla spojena s 53. valnou hromadou a exkurzí do revíru Svinošice–Lelekovice, příslušného ke statku Kuřim (majetek města Brna).


 • účastníci

  seznam přihlášených obsahuje 256 jmen

 • zajímavosti

  pro účastníky byl vydán tiskem popis revíru s podrobnou zprávou o stáří, druhu stromů a dalšími údaji

 • poznámka

  PROGRAM:
  neděle 23. 7. 1899:
  - přivítání přijíždějících výborem na nádraží, prezence v Grandhotelu
  - večer zahájení v tamní zahradní restauraci a maurském sále

  pondělí 24. 7. 1899:
  - od 7. hodiny shromažďování účastníků na perónu státní dráhy
  - v 8 hodin odjezd zvláštního vlaku do stanice Česká, odtud odchod na exkurzi do revíru Lelekovice a Svinošice
  - návrat z téže stanice zvláštním vlakem o půl páté odpoledne
  - večer volný program

  úterý 25. 7. 1899:
  - přesně v půl osmé ráno začátek plenárního shromáždění v sále Reduty na Zelném trhu (jen pro členy spolku) - zde předložena zpráva o činnosti za období 1898–1899, pokladní zpráva za stejné období, návrh rozpočtu na rok 1900, volba revizorů účtů, přijetí nových členů atp.
  - po skončení a krátké pauze asi v 9 hodin generální shromáždění, kam mají přístup i nečlenové spolku a hosté
  - asi kolem půl druhé odpoledne společný oběd v hotelu Padowetz


 • prameny, literatura


 • související odkazy

  mapa


 • autor

  Menš


Aktualizováno: 09. 07. 2018