Oslava 50. výročí založení Moravsko-slezského spolku lesníků

23. 7. 1899 (23.–25.7.1899)


ulice

číslo orientační

4


charakteristika

Slavnost 50. výročí založení spolku lesníků (Mähr.- schles. Forstverein) byla spojena s 53. valnou hromadou a exkurzí do revíru Svinošice–Lelekovice, příslušného ke statku Kuřim (majetek města Brna).


účastníci

seznam přihlášených obsahuje 256 jmen


zajímavosti

pro účastníky byl vydán tiskem popis revíru s podrobnou zprávou o stáří, druhu stromů a dalšími údaji


poznámka

PROGRAM:
neděle 23. 7. 1899:
- přivítání přijíždějících výborem na nádraží, prezence v Grandhotelu
- večer zahájení v tamní zahradní restauraci a maurském sále

pondělí 24. 7. 1899:
- od 7. hodiny shromažďování účastníků na perónu státní dráhy
- v 8 hodin odjezd zvláštního vlaku do stanice Česká, odtud odchod na exkurzi do revíru Lelekovice a Svinošice
- návrat z téže stanice zvláštním vlakem o půl páté odpoledne
- večer volný program

úterý 25. 7. 1899:
- přesně v půl osmé ráno začátek plenárního shromáždění v sále Reduty na Zelném trhu (jen pro členy spolku) - zde předložena zpráva o činnosti za období 1898–1899, pokladní zpráva za stejné období, návrh rozpočtu na rok 1900, volba revizorů účtů, přijetí nových členů atp.
- po skončení a krátké pauze asi v 9 hodin generální shromáždění, kam mají přístup i nečlenové spolku a hosté
- asi kolem půl druhé odpoledne společný oběd v hotelu Padowetzsouvisející odkazy

Menš


Aktualizováno: 09. 07. 2018