Čeští a moravští biskupové na Petrově

25. 4. 2006


ulice


charakteristika

Při příležitosti 64. zasedání České biskupské konference v Duchovním centru sv. Františka z Pauly ve Vranově u Brna slavili biskupové českých a moravských diecézí bohoslužbu v katedrále sv. Petra a Pavla.
Bohoslužbě předsedal královéhradecký sídelní biskup Dominik Duka, kázání pronesl pomocný biskup pražský Václav Malý, který byl v Brně kazatelem za své biskupské služby poprvé.
Při mši svaté zpíval Dómský smíšený sbor a Beseda brněnská, mj. zazněla část oratoria G. F. Händla Mesiáš.


účastníci

Dominik Duka, královéhradecký sídelní biskup,
Václav Malý, biskup pražský


poznámka

Biskupové na svém zasedání prodiskutovali aktuální pastorační otázky, hovořili o projektu křesťanské televize TV NOE, zhodnotili činnost Papežského misijního díla, Českého katolického biblického díla, České katolické charity - domovů duchovních a řeholnic.
Biskup Václav Malý informoval o průběhu nedávného plenárního zasedání Komise biskupských konferencí zemí Evropské unie (COMECE).
Nechyběly aktuální otázky činnosti katolické církve v naší společnosti a informace o činnosti komisí a rad ČBK.


prameny, literatura

události

27. 11. 1990
Zasedání Biskupské konference ČSFR v Brně


stavby

Katedrála sv. Petra a Pavla
Petrov
místo konání bohoslužby


městská část

související odkazy

Ma


Aktualizováno: 26. 06. 2018