Udělení čestné vědecké hodnosti Doctor Honoris Causa dramatikovi Václavu Havlovi

20. 3. 2001číslo orientační

8


místo

charakteristika

Na slavnostním zasedání Umělecké rady JAMU udělili rektor JAMU prof. Alois Hajda a děkan Divadelní fakulty JAMU prof. PhDr. Václav Cejpek čestnou vědeckou hodnost Doctor Honoris Causa dramatikovi Václavu Havlovi.
stavby

Filharmonie Brno
Komenského náměstí 8/534


městská část

související odkazy

Ma


Aktualizováno: 27. 06. 2018