Slavnostní setkání u pomníku architekta Bohuslava Fuchse

14. 11. 1995


ulice

místo

nároží ulic Lipová a Neumannova


charakteristika

Pomník byl realizován k 100. výročí narození architekta Bohuslava Fuchse. Setkání pořádalo Město Brno a Obec architektů.


účastníci

Ing. Milan Šimonovský, náměstek primátorky města Brna,
doc. PhDr. Jan Sedlák z Fakulty architektury VUT,
Ing. arch. Jiří Adam z Obce architektů


události

4. 9. 1995
Vernisáž výstavy Architekt Bohuslav Fuchs 26. 4. 1995
Konference Pocta Bohuslavu Fuchsovi 24. 3. 1995
Slavnostní otevření repliky Zemanovy kavárnyobjekty

B. Fuchs
pomník: Lipová 16/01 - Neumannova


související odkazy

Ma


Aktualizováno: 10. 11. 2019