Univerzitní setkání Vídeň–Brno

19. 10. 1995 (19.–20.10.1995)


ulice

číslo orientační

70charakteristika

V Brně se konalo druhé akademické setkání Vídeňské univerzity a Masarykovy univerzity. V květnu roku 1994 se Masarykova univerzita prezentovala slavnostním shromážděním, výstavou a řadou odborných setkání ve Vídni. V říjnu 1995 se představila Vídeňská univerzita v Brně, a to nejen univerzitní, ale i široké brněnské veřejnosti.
První den byla v Moravském zemském muzeu zahájena výstava „Masarykova univerzita v Brně a Vídeňská univerzita se představují“, večer se konal slavnostní koncert Vídeňské akademické filharmonie v aule na Právnické fakultě.
Druhý den proběhlo sympozium „Brno - Vídeň v zrcadle kulturních a vědeckých vztahů", přednášky, pracovní setkání na jednotlivých fakultách Masarykovy univerzity a setkání studentů Vídeňské a Masarykovy univerzity.


účastníci

prof. RNDr. Eduard Schmidt, rektor Masarykovy univerzity,
prof. Dr. Alfred Ebenbauer, rektor Vídeňské univerzity,
univerzitní a široká veřejnost


prameny, literatura

osoby

Eduard Schmidt
rektor Masarykovy univerzityměstská část

související odkazy

Ma


Aktualizováno: 29. 03. 2019