Slavnostní otevření expozice muzea sakrálního umění Vita Christi a nového informačního centra

15. 8. 2006


ulice

číslo orientační

1


charakteristika

Jedinečná expozice muzea sakrálního umění Vita Christi - Život Kristův, která byla umístěna do středověkých prostor členitého suterénu v budově Petrov 1, prezentuje obrazy a plastiky pocházející z klášterů a kostelů brněnské diecéze.
Čtyři desítky prací vyprávějící život Ježíše Krista dokládají velké umělecké dědictví.
Vedle známých středověkých skvostů, jsou některá díla veřejně vystavena poprvé. Návštěvníkům se nabízí možnost vzájemného srovnání výtvarné řeči exponátů s texty evangelních zpráv, které mají přispět k hlubšímu pochopení a také prožití jejich uměleckého i duchovního poselství.


účastníci

brněnský biskup Vojtěch Cikrle,
hejtman Jihomoravského kraje Stanislav Juránek,
primátor Statutárního města Brna Richard Svoboda a další hosté


poznámka

Autorem libreta expozice je Karel Rechlík, nositel Ceny města Brna za rok 2005 v oblasti užitého umění, ke své práci mimo jiné řekl: „Jsem rád, že se podařilo realizovat koncepci zcela odlišnou od obvyklých muzejních expozic. Místo běžného historicko-dokumentačního principu jsme položili důraz na duchovní podstatu a kontemplaci...".


prameny, literatura

události

1. 8. 2007
Obnovení činnosti Diecézního muzea v Brně 1. 6. 1993
Založení Diecézního muzea v Brně


osoby

Richard Svoboda
primátor města Brna


městská část

související odkazy

Ma


Aktualizováno: 26. 06. 2018