Slavnostní otevření nových prostor Design centra České republiky

22. 4. 2002


ulice

číslo orientační

2


charakteristika

V roce 1990 bylo otevřeno Design centrum České republiky, organizační složka státu, v Brně.
Ze Statutu „vypracovává strategii začlenění designu do hospodářské politiky vlády“, uděluje Národní cenu za design mezinárodní cenu Design Prestige.
Za více než deset let činnosti se výrazným způsobem zapsalo do povědomí hospodářských, politických a kulturních kruhů, ale i do povědomí široké veřejnosti. Až do konce roku 2001 vykonávalo svou činnost v prostorách, které nebyly zcela vyhovující.
Péčí Magistrátu města Brna se Design centru dostalo významného umístění v historické budově na Radnické ulici, která se po nezbytných úpravách proměnila v důstojné sídlo organizace, kde je možné provozovat i galerii, knihovnu, čítárnu, informační a edukační středisko.


zajímavosti

Design centrum České republiky je členem významných světových organizací designérů:
- Mezinárodní rada společenství průmyslového designu ICSID
- Mezinárodní rada organizací grafického designu ICOGRADA
- Mezinárodní federace interiérových architektů IFI
- Byro evropských designérských organizací BEDA.


poznámka

Činnost Design centra byla ukončena k 31. 12. 2007 rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu ČR Ing. Martina Římana.


prameny, literatura

události

31. 12. 2007
Ukončení činnosti Design centra České republiky 23. 1. 1998
Slavnostní předání mezinárodní ceny Design Prestige ve vile Tugendhat


osoby

Karel Kobosil
ředitel Design centra ČR


městská část

související odkazy

Ma


Aktualizováno: 27. 06. 2018