Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Zábrdovicích znovu otevřen po rekonstrukci

1. 10. 2006
charakteristika

Po jedenácti měsících náročné rekonstrukce dlažby, oken, varhan a některých maleb se otevřel chrám Nanebevzetí Panny Marie v Brně Zábrdovicích.
Příchozí uvítal i kompletně novým řešením osvětlení a ozvučení chrámového prostoru. Dlouhé, poměrně složité, ale taky obohacující období bohoslužeb ve farním sále ukončila slavnostní mše svatá v neděli 1. října v 9:45 hodin.
Kostel, na jehož současné podobě se podíleli špičkoví barokní umělci jako Giovanni Pietro Tencala, František Antonín Maulbertsch, Josef Winterhalder mladší, Ondřej Schweigl nebo František Antonín Grimm, rozezvučela hudební díla Jeremiah Clarkea, Vojtěcha Říhovského, Miroslava Příhody, Františka Suchého a Wolfganga Amadea Mozarta v podání Zábrdovického chrámového sboru a orchestru.


poznámka

Kdysi premonstrátský klášterní kostel, od počátku 13. století jedno z významných center země, prošel poměrně pohnutým vývojem, nejzásadnější bylo zrušení kláštera v rámci josefínských reforem na konci 18. století.
Kostel se stal farním rovněž pro území sousedních Husovic a Židenic, které byly ustanoveny jako samostatné farnosti až v průběhu 20. století. Dříve mohutná dynamická městská farnost se dnes počítá s přibližně 450 farníky k těm menším, dynamičnost jí ovšem zůstala, o čemž svědčí nejen množství aktivit, ale zejména trvale stoupající zájem farníků o aktivní duchovní život a Brňanů o tuto farnost.
V roce 2007 se konala evangelizace dům od domu.
Svěcení kostela roku 1211 se spolu se svým strýcem Přemyslem Otakarem I. zúčastnila budoucí světice Alžběta Durynská. Roku 1894 zde byla pokřtěna blahoslavená Marie Restituta, popravená nacisty.


události

17. 5. 2009
Oslavy 800. výročí založení zábrdovického kláštera 11. 5. 2002
Celonárodní romská pouť v Brně-Zábrdovicích


osoby

Helena Kafková
v tomto kostele byla Helena Kafková pokřtěna Andreas (Ondřej) Schweigl
podílel se na výzdobě chrámuměstská část

související odkazy

Ma


Aktualizováno: 25. 12. 2018