Slavnostní otevření první mimopražské pobočky Vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea v Praze

20. 9. 2006číslo orientační

3


místo

15.00 hodin


nej...

poprvé jinde než v Praze


charakteristika

Po deseti letech úspěšné existence pražského Vzdělávacího a kulturního centra (v roce, kdy probíhal ve znamení rozsáhlého kulturního projektu "Rok s židovskou kulturou - 100 let Židovského muzea v Praze") zahájila činnost druhá část centra, tentokrát se sídlem v Brně.
Aktivity Vzdělávacího a kulturního centra Brno umožňují zájemcům z moravského regionu snadnější dosah informací o židovské historii od nejranějších dějin až po období šoa, kultuře i tradicích. Školám, zájmovým organizacím i široké veřejnosti nabízí možnost účastnit se vzdělávacích a kulturních pořadů, besed, dílen, přednáškových cyklů a interaktivních výstav. Nezanedbatelnou součást nabídky služeb centra tvoří seznámení se s nemovitými památkami dokumentujícími historii Židů a židovského osídlení v různých oblastech Moravy a Slezska.
Činnost centra by neměla zůstat omezena pouze na Brno a jeho nejbližší okolí; naopak - záměrem je postupně navázat kontakty s vysokoškolskými, vědeckými a pedagogickými institucemi i v dalších městech na Moravě a ve Slezsku.


poznámka

Vzdělávací a kulturní centrum Brno sídlí ve zvýšeném přízemí budovy na třídě Kpt. Jaroše 3, kde má k dispozici variabilní přednáškový sál pro 30–80 posluchačů vybavený potřebnou audiovizuální technikou.
Informace o připravovaných pořadech jsou pravidelně uveřejňovány na stránkách měsíčníků KAM v Brně..., Roš Chodeš či Maskil, podrobnosti lze najít také na webových stránkách Židovského muzea v Praze.
Slavnostní otevření brněnské pobočky Vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea v Praze proběhlo za účasti představitelů významných (nejen brněnských) veřejnoprávních, kulturních a vzdělávacích institucí. Hudební program zajistila skupina Ha Chucpa a její hosté - Juraj a Tomáš Neufeldovi.


obrazy

městská část

související odkazy

Ma


Aktualizováno: 26. 06. 2018