Otevření babyboxu v Nemocnici Milosrdných bratří

3. 11. 2005


ulice

číslo orientační

3


katastr

Štýřice


nej...

Morava
první Babybox


charakteristika

Babybox byl otevřen za účasti médií a významných osobností, jednalo se o první Babybox na Moravě a celkově druhý v republice.
Tato schránka, respektive vyhřívaný inkubátor, nabízí ženám v tíživé životní situaci odložit své dítě zcela anonymně a zejména bezpečně bez ohrožení na zdraví či životě, tedy v souladu s platnou státní legislativou. Umístěním dítěte do této schránky je zachován život dítěte a chráněno jeho zdraví, jakožto nejvyšší zájem a nejvyšší hodnota každé živé bytosti.
Naplnění projektu občanského sdružení Babybox pro odložené děti – Statim v čele s Ludvíkem Hessem se uskutečnilo díky pochopení ředitelství nemocnice a za plné podpory Magistrátu města Brna, všichni společně si uvědomují cenu každého zachráněného lidského života.
Instalace schránek nemá nahrazovat jiné způsoby řešení problémů matek a jejich nechtěných dětí, ale je jen jednou z možností řešení již existujících či plánovaných.


poznámka

Vložení dítěte je umožněno z ulice (konkrétně ulice Polní, vedle vchodu do nemocnice). Otevření dvířek je možné pouze jednou, vnitřní prostor je vytápěný na teplotu 37 °C, uzavřením boxu se spustí zvuková signalizace na novorozeneckém oddělení, jehož personál novorozence neprodleně vyzvedne druhými dvířky zevnitř budovy, matka má tedy dostatek času nepozorovaně odejít.
Následnou sociální péči o novorozence převezmou příslušné orgány. Krytí nákladů na výrobu, instalaci a provoz Babyboxu, které činí 300 000 Kč, zajišťuje právě občanské sdružení Babybox pro odložené děti – Statim částečně ze sponzorských příspěvků a občanských darů. Projevem občanské solidarity byl i první finanční dar na vybudování brněnského Babyboxu.
Schránka rozhodně nezvýší počet odložených dětí, ale jednou z možností, jak pomoci ženám v krajní životní situaci; bude-li všeobecně známo, že existuje možnost, která matkám nepřinese ani právní riziko, ani životní komplikaci a ještě navíc zachrání dítě, lze naopak předpokládat, že mnohé z žen upřednostní toto řešení před odhozením svého dítěte na smetiště.
Období 21. století se dá nazvat renesancí schránek pro odložené dětí, od roku 2001 jich bylo jen v Evropě vybudováno několik desítek a nachází v nich bezpečí desítky dětí ročně.události

27. 10. 2012
Nemocnice Milosrdných bratří uvedla do provozu nový typ babyboxu 18. 11. 2005
Otevření Pavilonu akutní medicíny nemocnice Milosrdných bratří 15. 11. 1747
Založení Nemocnice Milosrdných bratříměstská část

související odkazy

Ma


Aktualizováno: 26. 06. 2018