Slavnostní otevření židovské obřadní lázně - mikve

18. 10. 2006číslo orientační

3


místo

suterén budovy


nej...

poprvé jinde než v Praze
druhá obřadní lázeň v naší zemí


charakteristika

Nová obřadní lázeň, tzv. mikve, je od dnešního dne v provozu v Brně. Je to druhá obřadní lázeň v našem státě. V Česku sloužila dosud Židům k očistné lázni pouze mikve v Praze.
V zemi lze najít více starých židovských lázní, jsou ale využívány jen jako turistické atrakce.
Nejen synagogy, ale i mikve byly vždy neodmyslitelnou součástí židovských měst, byly umísťovány do sklepů objektů sousedících s modlitebnami, tvořily je nádrže z kamene. Mikve napájely podzemní prameny, protože musely mít přirozený přítok a také odtok vody, nádrže byly používány k pomyslné očistné koupeli v době svátků.
Moravští Židé museli jezdit za očistnými lázněmi do Prahy či Vídně, v případě nutnosti někteří využívali místo mikve koupání v řekách.
Nová mikve vznikla ve sklepních prostorách domu patřícího židovské obci. Přirozený pramen vody je v ní nahrazen vodou dešťovou, která se ve speciální jímce mísí s běžnou vodou. I když je koupel rituální záležitostí, musí voda odpovídat všem hygienickým předpisům.


účastníci

Moše Chaim Koller, brněnský rabín,
Karol Sidon, pražský a zemský rabín,
rabíni z Izraele, Vídně a Norska,
Pavel Fried, předseda brněnské židovské obce


poznámka

Otevření mikve v Brně je mimořádnou událostí evropského významu. Nejbližší mikve, která rituálním obřadům slouží, je dnes ve Vídni.

Předseda brněnské židovské obce Pavel Fried vysvětlil:
„...s nápadem brněnské mikve přišel rabín Koller; žije zde totiž menšina tradičně věřících lidí, kteří toto ocení“. Na sváteční otevření mikve byl pozván pražský a zemský rabín Karol Sidon a také rabíni z Izraele, Vídně a Norska. Společně s novou mikví nechala brněnská židovská obec v suterénu své budovy vybudovat také saunu a vanu s vířivkou, čímž se sklepní prostory proměnily v jakési malé relaxační centrum. Do mikve, která vypadá jako bazének, se musí podle náboženských zásad vejít alespoň 762 litrů vody, a to proto, aby se do ní ponořil i dospělý člověk, minimální výška vody je označena zlatou ryskou.
Slavnostní událost z roku 2006 znamená obnovení tradice po velice dlouhé době, „...dříve bývala mikve v každé vesnici, pokud v ní žili zbožní Židé, sloužila nejen k rituální očistě, ale i k té hygienické“. V mikvi se lidé očišťují před začátkem svátků, ženy navíc po porodu či menstruaci.
Součástí včerejších oslav v sídle židovské obce bylo také připevňování takzvané mezuzy na dveře lázně, „...mezuza je vyznání toho, že v domě bydlí Žid, časem to přešlo i na úřady,“ řekl Pavel Fried.


osoby

Pavel Fried
účastník slavnosti


městská část

související odkazy

Ma


Aktualizováno: 16. 08. 2019