Internetová encyklopedie dějin Brna

Slavnostní otevření židovské obřadní lázně - mikve

Slavnostní otevření židovské obřadní lázně - mikve


 • 18. 10. 2006 


 • ulice

  třída Kpt. Jaroše

 • číslo orientační

  3

 • místo

  suterén budovy

 • nej...

  poprvé jinde než v Praze
  druhá obřadní lázeň v naší zemí


 • charakteristika

  Nová obřadní lázeň, tzv. mikve, je od dnešního dne v provozu v Brně. Je to druhá obřadní lázeň v našem státě. V Česku sloužila dosud Židům k očistné lázni pouze mikve v Praze.
  V zemi lze najít více starých židovských lázní, jsou ale využívány jen jako turistické atrakce.
  Nejen synagogy, ale i mikve byly vždy neodmyslitelnou součástí židovských měst, byly umísťovány do sklepů objektů sousedících s modlitebnami, tvořily je nádrže z kamene. Mikve napájely podzemní prameny, protože musely mít přirozený přítok a také odtok vody, nádrže byly používány k pomyslné očistné koupeli v době svátků.
  Moravští Židé museli jezdit za očistnými lázněmi do Prahy či Vídně, v případě nutnosti někteří využívali místo mikve koupání v řekách.
  Nová mikve vznikla ve sklepních prostorách domu patřícího židovské obci. Přirozený pramen vody je v ní nahrazen vodou dešťovou, která se ve speciální jímce mísí s běžnou vodou. I když je koupel rituální záležitostí, musí voda odpovídat všem hygienickým předpisům.


 • účastníci

  Moše Chaim Koller, brněnský rabín,
  Karol Sidon, pražský a zemský rabín,
  rabíni z Izraele, Vídně a Norska,
  Pavel Fried, předseda brněnské židovské obce

 • poznámka

  Otevření mikve v Brně je mimořádnou událostí evropského významu. Nejbližší mikve, která rituálním obřadům slouží, je dnes ve Vídni.

  Předseda brněnské židovské obce Pavel Fried vysvětlil:
  „...s nápadem brněnské mikve přišel rabín Koller; žije zde totiž menšina tradičně věřících lidí, kteří toto ocení“. Na sváteční otevření mikve byl pozván pražský a zemský rabín Karol Sidon a také rabíni z Izraele, Vídně a Norska. Společně s novou mikví nechala brněnská židovská obec v suterénu své budovy vybudovat také saunu a vanu s vířivkou, čímž se sklepní prostory proměnily v jakési malé relaxační centrum. Do mikve, která vypadá jako bazének, se musí podle náboženských zásad vejít alespoň 762 litrů vody, a to proto, aby se do ní ponořil i dospělý člověk, minimální výška vody je označena zlatou ryskou.
  Slavnostní událost z roku 2006 znamená obnovení tradice po velice dlouhé době, „...dříve bývala mikve v každé vesnici, pokud v ní žili zbožní Židé, sloužila nejen k rituální očistě, ale i k té hygienické“. V mikvi se lidé očišťují před začátkem svátků, ženy navíc po porodu či menstruaci.
  Součástí včerejších oslav v sídle židovské obce bylo také připevňování takzvané mezuzy na dveře lázně, „...mezuza je vyznání toho, že v domě bydlí Žid, časem to přešlo i na úřady,“ řekl Pavel Fried.


 • osoby

  Pavel Fried
  účastník slavnosti


 • městská část

  Brno-střed


 • související odkazy

  mapa


 • autor

  Ma


Aktualizováno: 16. 08. 2019