Slavnostní otevření "Musea odboje" na Špilberku

17. 6. 1928


ulice


charakteristika

Museum odboje umístěné v opraveném gotickém sále v přízemí východního křídla hradu prezentovalo především památky na boj československých legií za 1. světové války.


účastníci

řečníci:
- Karel Tomeš, starosta města Brna
- Antonín Mikuláš Nikolaj Číla, zástupce zemského vojenského velitele
- Jaroslav Čižmář, předseda Kuratoria Musea odboje na Špilberku
- generalita čs. armády, zástupci státních a veřejných úřadů, škol a veřejnosti


zajímavosti

V den otevření tvořily muzeum tři místnosti:
1) ruská legie - mj. fotografie nejdůležitějších událostí, vznik České družiny, bitva u Zborova, cesta Sibiří, ve vitrínách originální letáky, téměř kompletní sbírka literatury a časopisů vydaných informačním a osvětovým odborem ruských legií, výzbroj, výstroj, osobní památky legionářů
2) život doma - ukázky rakouské propagandy za války, v budoucnu mělo být rozšířeno o doklady domácího protirakouského odboje
3) památky na legie ve Francii a v Itálii, předměty dobrovolníků armády srbské a anglické; unikátní zde byly předměty z pozůstalosti Miloše Wurma, který padl 24. 10. 1918 u Vouziers.

Jen od otevření do konce října navštívilo muzeum 30 000 lidí, mezi nimiž byli i jednotlivci z evropských zemí, ale i Asie, Afriky a Ameriky. Návštěvníky provázeli legionáři.


poznámka

V roce 1929 bylo muzeum rozšířeno o další dvě místnosti a definitivní podobu získalo v roce 1930, kdy mělo šest místností. V roce 1935 obsahovalo více než 300 exponátů - zbraní, výstroje, obrazů, fotografií, tiskovin apod.
Museum odboje zaniklo na počátku nacistické okupace a přes určité snahy po roce 1945 už nebylo obnoveno. Kuratorium Musea odboje v Brně vydalo pro své návštěvníky pohlednice muzejních sbírek a v několika vydáních průvodce po muzeu se soupisem sbírek (Museum odboje na Špilberku. Stručný nástin bojů za svobodu a soupis sbírek. Brno 1930, 2. vyd. 1931, 3. vyd. 1935).


obrazy

prameny, literatura

události

1. 11. 1960
Změna sídla Muzea města Brna 14. 9. 1924
Výstava legionářských památek


osoby

Antonín Mikuláš Nikolaj Číla
zástupce zemského vojenského velitele Jaroslav Čižmář
předseda Kuratoria Musea odboje na Špilberku Štěpán Ježek
do Muzea odboje na Špilberku daroval památky z legií Josef Kudela
jedna z osobností, které se o založení muzea zasloužily Bohumil Jiří Pavlák
kurátor sbírek muzea, jeho osobní zálibou bylo malování, proto muzejní expozici vyzdobil řadou svých vlastních obrazů nebo vytvořil kopie obrazů dalších malířů
další osoby (2)...


stavby

Hrad a pevnost Špilberk
Špilberk 1/210


objekty

oběti perzekuce za 1. světové války
pomník: Špilberk - park 0/04


městská část

související odkazy

Jiv, Menš


Aktualizováno: 20. 12. 2019