Internetová encyklopedie dějin Brna

Návštěva císaře Františka I. v Brně

Návštěva císaře Františka I. v Brně


 • 1. 5. 1820 (1.–8.5.1820)


 • charakteristika

  Císaře na týdenní návštěvě města doprovázely císařovna a arcivévodkyně Klementina.
  Císař se seznámil s místními úřady, vykonal přehlídku zdejší posádky, prohlédl si vězení na Špilberku a věznici na Cejlu, místní kasárny a další vojenské objekty, zatímco císařovna s arcivévodkyní navštívily mj. kláštery voršilek, alžbětinek a Milosrdných bratří, některé kostely, chorobinec a několik textilních továren. Společně si prohlédli Františkov s Památníkem míru, Františkovo muzeum, sněmovní sál moravských stavů a Lužánky.


 • zajímavosti

  Císařovna s arcivévodkyní Klementinou se zúčastnily mše v augustiniánském kostele na Starém Brně, kterou celebroval olomoucký arcibiskup a kardinál arcivévoda Rudolf.


 • prameny, literatura

  Ostatní literatura
  "Brünner Chronik (1800–1850)"


 • autor

  Jiv


Aktualizováno: 11. 07. 2018