Odhalení bronzové plastiky Prometheus na FSS MU

16. 11. 2006


ulice

číslo orientační

10


místo

charakteristika

pomyslnou tečkou za rozsáhlou rekonstrukcí budovy Fakulty sociálních studií se stalo slavnostní odhalení bronzové plastiky Prometheus od Jaromíra Garguláka


účastníci

Jaromír Gargulák, autor objektu,
Petr Fiala, rektor Masarykovy univerzity,
Ladislav Rabušic, děkan Fakulty sociálních studií


zajímavosti

plastika vážící 170 kg vznikla odlitím na voskový model


poznámka

plastiku věnovala fakultě stavební firma OHL ŽS, která rekonstrukci budovy v letech 2003–2005 prováděla


prameny, literatura

článek v odborném periodiku

"Prometheus symbolicky ukončil rekonstrukci FSS"


události

19. 9. 2005
Slavnostní otevření nově rekonstruované budovy Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity


osoby

Petr Fiala
rektor Masarykovy univerzityobjekty

Prometheus
plastika: Joštova 10/03


městská část

související odkazy

Kal


Aktualizováno: 03. 08. 2022