Slavnostní zahájení výstavby Modré etapy Univerzitního kampusu v Brně-Bohunicích

3. 4. 2006


ulice

charakteristika

Modrá etapa, během níž bude postavena první část Akademického výzkumného a výukového areálu, navazuje na úvodní stavbu kampusu, kterou byly v říjnu 2005 slavnostně otevřené ILBIT.


účastníci

Petra Buzková, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy,
Bohuslav Sobotka, ministr financí ČR,
Petr Fiala, rektor MU


zajímavosti

V rámci Modré etapy vyroste šest pavilonů, v nichž budou umístěna některá pracoviště LF a PřF, dále Informační centrum s knihovnou, posluchárnami a počítačovou studovnou.


poznámka

Výstavba Univerzitního kampusu v Brně-Bohunicích je součástí programu rozvoje MU financovaného zčásti ze státního rozpočtu, zčásti z úvěru Evropské investiční banky, ale také z vlastních zdrojů univerzity, dokončení je plánováno na září 2008.


prameny, literatura

události

23. 9. 2010
Slavnostní otevření Univerzitního kampusu v Brně-Bohunicích 17. 9. 2007
Slavnostní otevření budov tzv. Modré etapy v areálu univerzitního kampusu 3. 10. 2005
Slavnostní otevření komplexu Integrovaných laboratoří biomedicínských technologií 22. 11. 2004
Oficiální zahájení výstavby Univerzitního kampusu v Brně-Bohunicích


osoby

Petr Fiala
rektor Masarykovy univerzity


městská část

související odkazy

Kal


Aktualizováno: 26. 06. 2018