Připojení Masarykovy univerzity k Velké chartě

19. 9. 2005


místo

Bologna


charakteristika

Rektor Masarykovy univerzity Petr Fiala podepsal dokument Asociace evropských univerzit Magna Charta (tzv. Velká charta univerzit), jíž se univerzita připojila ke společenství 389 evropských univerzit.


účastníci

Petr Fiala, rektor Masarykovy univerzity


zajímavosti

Velká charta univerzit, jež vznikla na zasedání Asociace evropských univerzit v Bologni v roce 1988, formuluje zásady, tvořící základy vědecké a pedagogické činnosti univerzit (mj. požadavky morální a vědecké nezávislosti na politické či hospodářské moci, svoboda bádání a výuky).


prameny, literatura

článek v odborném periodiku

"MU se připojila k Velké chartě"


osoby

Petr Fiala
rektor Masarykovy univerzity


Kal


Aktualizováno: 27. 06. 2018