Internetová encyklopedie dějin města Brna

Založení I. c. k. slovanského gymnasia v Brně

Založení I. c. k. slovanského gymnasia v Brně


 • 18. 10. 1866 


 • ulice

  Švédská + Na hradbách (Schwedengasse + Basteigasse)
  (dnes Rooseveltova)

 • číslo orientační

  15

 • nej...

  Brno
  první česká střední škola v Brně


 • charakteristika

  Rozhodnutím císaře Františka Josefa I. ze dne 18. 10. 1866 byla zřízena jedna ze dvou (Olomouc) prvních českých středních škol na Moravě.
  Svou činnost zahájilo toto čtyřtřídní nižší gymnázium školním rokem 1867/1868 (1. 10. 1867). Dne 18. 7. 1867 byl ustanoven první profesorský sbor a 22. 7. 1867 byl Karel Wittek jmenován prvním ředitelem.


 • účastníci

  první ředitel Karel Wittek,
  první profesorský sbor: Theodor Lazar, Vojtěch Kotsmích, Václav Royt, Adam Stašek a Vladimír Šťastný

 • zajímavosti

  První školní den (1. 10. 1867) byl zahájen slavnostní bohoslužbou v jezuitském kostele, kterou vedl regens biskupského chlapeckého semináře Josef Svoboda, a dále pak vokální mší od Dra. A. Javúrka uvedenou zpěváckým spolkem Besedy brněnské.

 • poznámka

  Stavitel Josef Jellinek poskytl státu jako možnou budovu školy 2 domy na místě zrušených městských hradeb "Na hradbách" č. 5 (dnešní Rooseveltova 13).


 • obrazy

  img6157.jpg img6158.jpg


 • prameny, literatura

  zobrazit "Kronika c. k. slovanského gymnasia brněnského od jeho založení r. škol. 1867/68 do 1904/05"
  "První české gymnasium v Brně. Sborník ke stému výročí jeho založení (1867–1967)"
  "Šedesát let českého gymnasia v Brně 1867–1927"


 • osoby

  Václav Royt
  člen prvního profesorského sboru c. k. slovanského gymnasia v Brně Karel Wittek
  první ředitel c. k. slovanského gymnasia v Brně


 • městská část

  Brno-střed


 • autor

  MJ


Aktualizováno: 11. 07. 2018

První budova gymnasia Na hradbách - dnes Rooseveltova 13 (dům vpravo). Foto in: 60 let českého gymnasia v Brně 1867-1927, Brno 1927.