Založení I. c. k. slovanského gymnasia v Brně

18. 10. 1866číslo orientační

15


nej...

Brno
první česká střední škola v Brně


charakteristika

Rozhodnutím císaře Františka Josefa I. ze dne 18. 10. 1866 byla zřízena jedna ze dvou (Olomouc) prvních českých středních škol na Moravě.
Svou činnost zahájilo toto čtyřtřídní nižší gymnázium školním rokem 1867/1868 (1. 10. 1867). Dne 18. 7. 1867 byl ustanoven první profesorský sbor a 22. 7. 1867 byl Karel Wittek jmenován prvním ředitelem.


účastníci

první ředitel Karel Wittek,
první profesorský sbor: Theodor Lazar, Vojtěch Kotsmích, Václav Royt, Adam Stašek a Vladimír Šťastný


zajímavosti

První školní den (1. 10. 1867) byl zahájen slavnostní bohoslužbou v jezuitském kostele, kterou vedl regens biskupského chlapeckého semináře Josef Svoboda, a dále pak vokální mší od Dra. A. Javúrka uvedenou zpěváckým spolkem Besedy brněnské.


poznámka

Stavitel Josef Jellinek poskytl státu jako možnou budovu školy 2 domy na místě zrušených městských hradeb "Na hradbách" č. 5 (dnešní Rooseveltova 13).
osoby

Václav Royt
člen prvního profesorského sboru c. k. slovanského gymnasia v Brně Karel Wittek
první ředitel c. k. slovanského gymnasia v Brně


městská část

MJ


Aktualizováno: 11. 07. 2018