Udělení čestného doktorátu Josefu Veselkovi

6. 3. 1992


ulice

číslo orientační

70


místo

charakteristika

na návrh katedry hudební výchovy a vědecké rady PdF udělila Masarykova univerzita čestný doktorát věd o umění sbormistru Josefu Veselkovi za jeho celoživotní pedagogickou a uměleckou práci


účastníci

Josef Veselka, sbormistr a hudební pedagog
Milan Jelínek, rektor Masarykovy univerzity,
Miloslav Buček,
Antonín Bartoněk, promotor,
Janás Josef, děkan Pedagogické fakultyosoby

Milan Jelínek
rektor Masarykovy univerzity Josef Veselka
sbormistr a hudební pedagogměstská část

související odkazy

Kal


Aktualizováno: 29. 03. 2019