Kšaft Jana z Pernštejna

23. 7. 1545


místo

Pardubice


charakteristika

Vratislav z Pernštejna slibuje svému otci Janovi z Pernštejna a na Helfštejně, že splní jeho poslední vůli: tedy že ... "kšafty, kteréž by kolvěk otec jeho učinil za zdravého života neb na smrtelné posteli o kterouž kolivěk věc, buď o statky, kteréž jemu pán Bůh přáti ráčil, a nebo o svršky, kteréž nyní má a neb míti bude, a neb o dluhy své, a neb o vydání z těchto statků, kteréž by otec poručil za zdravého života nebo na smrtelné posteli....." Vratislav tak učiní z křesťanské víry jako věrný syn otci svému.


účastníci

Vratislav z Pernštejna,
Jan z Pernštejna


poznámka

Jan z Pernštejna zemřel 8. 9. 1548Jord


Aktualizováno: 14. 07. 2018