Internetová encyklopedie dějin Brna

Spory města s premonstránským klášterem v Zábrdovicích

Spory města s premonstránským klášterem v Zábrdovicích


 • 17. 7. 1546 


 • místo

  Brno


 • charakteristika

  Za účasti Jana a Petra z Kounic, kartouzského převora Martina Ursina z Nové vsi a Jana ze Zástřizl byla podepsána smlouva mezi představiteli města Brna a opatem Šebestianem a vším konventem kláštera "zábrdovskýho".
  V této smlouvě byly vyřešeny rozpory ohledně pastvisk na klášterních gruntech (v pusté vsi Přestavlk) a napájení dobytka v rybníku, dále výsadby nových vinohradů. Premonstráti si vystavěli svévolně nový klášterní pivovar v okruhu městského mílového práva. Avšak z dobrého sousedství Brněnští netrvají na zrušení pivovaru, ale požadují, aby se pivo vařilo pouze pro vlastní potřebu kláštera a prodávalo se mimo brněnský okruh.


 • účastníci

  Jan z Kounic na Slavkově,
  Petr z Kounic na Křenovicích,
  Martin Ursinus, převor královopolského kartouzského kláštera,
  Jan ze Zástřizl na Buchlově,
  Šebestian, opat premonstrátského kláštera v Zábrdovicích,
  purkmistr a rada města Brna

 • zajímavosti

  Dědičným ochranným pánem kláštera v té době byl Kryštof z Boskovic na Třebové. Při právním aktu byl zastoupen Janem ze Zástřizl na Buchlově. Ochránci kláštera si vyhrazovali dohled na klášterní hospodářství i právo schvalovat zvoleného opata.


 • prameny, literatura


 • osoby

  Šebestián
  opat kláštera v letech 1546–1549


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 14. 07. 2019