Spory města s premonstránským klášterem v Zábrdovicích

17. 7. 1546


místo

Brno


charakteristika

Za účasti Jana a Petra z Kounic, kartouzského převora Martina Ursina z Nové vsi a Jana ze Zástřizl byla podepsána smlouva mezi představiteli města Brna a opatem Šebestianem a vším konventem kláštera "zábrdovskýho".
V této smlouvě byly vyřešeny rozpory ohledně pastvisk na klášterních gruntech (v pusté vsi Přestavlk) a napájení dobytka v rybníku, dále výsadby nových vinohradů. Premonstráti si vystavěli svévolně nový klášterní pivovar v okruhu městského mílového práva. Avšak z dobrého sousedství Brněnští netrvají na zrušení pivovaru, ale požadují, aby se pivo vařilo pouze pro vlastní potřebu kláštera a prodávalo se mimo brněnský okruh.


účastníci

Jan z Kounic na Slavkově,
Petr z Kounic na Křenovicích,
Martin Ursinus, převor královopolského kartouzského kláštera,
Jan ze Zástřizl na Buchlově,
Šebestian, opat premonstrátského kláštera v Zábrdovicích,
purkmistr a rada města Brna


zajímavosti

Dědičným ochranným pánem kláštera v té době byl Kryštof z Boskovic na Třebové. Při právním aktu byl zastoupen Janem ze Zástřizl na Buchlově. Ochránci kláštera si vyhrazovali dohled na klášterní hospodářství i právo schvalovat zvoleného opata.osoby

Šebestián
opat kláštera v letech 1546–1549


Jord


Aktualizováno: 14. 07. 2019