Vysvěcení kostela Svaté Rodiny

11. 5. 1902


ulice

Sirotčí
(dnes Grohova ulice)


číslo orientační

16charakteristika

Kostel Svaté rodiny na Grohově (dříve Sirotčí) ulici má pohnutou historii. Původně byl vysvěcen 11. května 1902 jako klášterní kostel Kongregace milosrdných sester III. řádu sv. Františka, jejichž úkolem bylo ošetřování nemocných.
Kostel byl vybudován za dva roky, v letech 1900-1902 podle návrhu architekta Karla Wencla. Stavbu řídil stavitel František Přikryl. Je to jediný kostel v Brně zbudovaný v neorenesančním slohu.
V roce 1958 byl kostel násilně uzavřen tehdejší mocí a sestry vystěhovány.


zajímavosti

Kostel byl zasvěcen Svaté Rodině na základě snu, jenž se zdál první Matce představené Kongregace Bernardině Hoškové (1849–1922). Viděla v něm u brány kláštera zvonit trojici poutníků: muže a ženu s dítětem, kteří prosili o přístřeší. Matka představená v nich poznala sv. Rodinu.
Původně míval kostel zpředu z ulice Sirotčí kopulovitou věž.
Za 2. světové války při náletu 20. listopadu 1944 byl kostel vážně poškozen. Věž musela být stržena a při rekonstrukci v letech 1947–1949 byl kostel přestavěn do dnešní podoby.


poznámka

Dne 1. února 1992 byl kostel po rekonstrukci znovu otevřen.


prameny, literatura

Www stránky

"www.frantiskanky.cz"


události

1. 2. 1992
Znovuotevření kostela sv. Rodiny 31. 12. 1958
Násilné uzavření kostela sv. Rodiny 15. 3. 1886
Založení Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka pod ochranou Svaté rodinystavby

Kostel Svaté rodiny
Grohova 16/112


městská část

Ma


Aktualizováno: 09. 07. 2018