Internetová encyklopedie dějin Brna

Zřízení první obecné školy v Židenicích

Zřízení první obecné školy v Židenicích


 • 10. 11. 1872 


 • katastr

  Židenice

 • místo

  Stará osada


 • charakteristika

  Židenická škola byla zřízena c. k. zemskou školní radou v Brně výnosem z 10. 11. 1872 č. 20691.
  Obec zakoupila pro školu dům za 6850 zlatých od manželů Andrlíkových na Staré osadě č. 27.


 • zajímavosti

  Zřízení školy podporovalo nejen představenstvo obce, ale i mnoho dobrodinců z řad občanů.
  Již v roce 1871 barvíř Václav Klička odkázal ve své závěti na zřízení školy 100 zlatých.
  Největší dar poskytla v roce 1885 paní Josefa Kárná ze Zábrdovic, a to částku ve výši 500 zlatých s tím, že z úroků se mají kupovat školní potřeby pro chudé školáky. Na pomoc židenické škole se konaly i mnohé společenské akce.

 • poznámka

  Vyučování začalo dne 31. 3. 1873 bohoslužbou v zábrdovickém kostele. Žáků ze Židenic bylo 148 a z Juliánova pak 131.
  Kapacita školy však stále ještě nestačila a přibližně 100 žáků muselo navštěvovat německé školy v Brně. Z tohoto důvodu obec pronajímala další místnosti v budově Živnostenského spolku na Staré osadě č. 50 - měsíční pronájem za jednu místnost činil 5 zlatých. Tento stav trval 15 let (než si Židenice mohly postavit vlastní budovu školy).
  Prvním nadučitelem byl jmenován Martin Zháněl, který přešel do židenické školy ze Střelic; podučitelem byl ustanoven Karel Fuchs a katechetou byl páter Ferdinand Jindra, zábrdovický kaplan.


 • prameny, literatura


 • městská část

  Brno-Židenice


 • autor

  MJ


Aktualizováno: 06. 11. 2018