Oslava narozenin prezidenta T. G. Masaryka v Brně

8. 3. 1921


místo

střed města


charakteristika

Oslava byla uspořádána k poctě 71. výročí narozenin T. G. Masaryka.
Dne 8. března se konala slavnostní přehlídka brněnské posádky. V šest hodin ráno vypálil dělostřelecký pluk č. 6 na Špilberku 12 dělových ran a současně procházel hlavními ulicemi města "budíček" posádkové hudby.
V devět hodin se seřadily všechny vojenské oddíly brněnské posádky na Husově třídě, Joštově třídě, Kostelní (dnešní Rašínově) ulici a na náměstí Svobody k slavnostní přehlídce, kterou vykonal zemský vojenský velitel generál Podhajský.


účastníci

generál Podhajský,
viceprezident zemské politické správy Bedřich Remeš,
starosta města Brna dr. Bedřich Macků,
přísedící zemského výboru dr. Ladislav Pluhař


poznámka

Na náměstí Svobody se dopoledne konal promenádní koncert hudby pěšího pluku č. 43. V tento den na školách probíhaly přednášky na téma život a dílo pana prezidenta T. G. Masaryka.


prameny, literatura

osoby

Bedřich Macků
starosta města Brna Ladislav Pluhař
přísedící zemského soudu Bedřich Remeš
zemský viceprezident


městská část

MJ


Aktualizováno: 08. 07. 2018