1. celostátní kongres starostů a primátorů obcí a měst ČR

22. 3. 1994nej...

Česká republika


charakteristika

Kongres se konal v rámci doprovodného programu veletrhu URBIS 94.

Projednávaná témata:
- metodika sestavování místních rozpočtů z hlediska státu a názor Svazu měst a obcí na tuto problematiku
- participace místních rozpočtů na výnosech z daní v rámci daňové soustavy ČR
- poskytování úvěrů městům.


poznámka

Součástí kongresu byla i odborná konference s mezinárodní účastí, panelové diskuse s odborníky, semináře, přednášky, soutěž o nejlepší regionální projekt.prameny, literatura

události

22. 3. 1994
I. mezinárodní veletrh technologií, výrobků a služeb pro rozvoj obcí a měst URBIS 94


stavby

Brněnské výstaviště
Výstaviště 1/405


městská část

související odkazy

Ma


Aktualizováno: 28. 06. 2018