Převzetí dědického podílu

23. 4. 1599


místo

Brno


charakteristika

Michal Reich ml., brněnský spoluměšťan a obchodník, stvrzuje jménem své manželky Zuzany, pozůstalé dcery po zemřelém brněnském měšťanovi Mikuláši Miglovi ze Vztuh, že po řádném dělení a vyúčtování převzal od purkmistra a rady města Brna jí náležející otcovský dědický podíl.


účastníci

Michal Reich ml., spoluměšťan brněnský a obchodník
Jord


Aktualizováno: 04. 04. 2019