Založení Nadace Františka Lýska

29. 4. 1994


ulice

číslo orientační

4


místo

Základní škola Kotlářská, Brno


nej...

Česká republika
jediný nadační fond věnovaný rozvoji dětské hudebnosti a zpěvnosti v Brně a České republice


charakteristika

Nadaci Františka Lýska založili bývalí zpěváčci dětských sborů F. Lýska (Jistebničtí zpěváčci, Dětský sbor z Baťova a Brněnský dětský sbor).
Nadace vznikla při příležitosti nedožitých 90. narozenin sbormistra Františka Lýska - jejím cílem je rozvíjet dětskou zpěvnost a hudebnost na základních a středních školách.


účastníci

Lýskův nadační fond tvoří tříčlenná správní rada a 19 čestných členů Lýskova nadačního fondu, významné osobnosti české hudební kultury a spolupracovníci z celé České republiky


zajímavosti

V roce 1997 byla Nadace Františka Lýska přejmenována na Lýskův nadační fond.


poznámka

Činnost se opírá také o laureáty Ceny Františka Lýska (pro sbormistry dětských sborů, skladatele a teoretiky) - tato cena vznikla v roce 1988, poprvé byla udělena na festivalu Svátky písní Olomouc. Od roku 1990 ji vyhlašuje Nadace Český hudební fond, Unie českých pěveckých sborů a LNF (od roku 1997). V letech 1997–2007 bylo vyznamenáno 31 laureátů (do roku 2007 vyznamenáno 31 laureátů).

LNF uspořádal koncertní setkání a besedy v cyklu:
A) Já - my - hudba (Setkání s významnými osobnostmi hudby)
B) Z tvůrčí dílny sbormistrů
C) Hudební talenty známé a méně známé (2006–2007) aj.
moderátorka: doc. PhDr. K. Lepilová, CSc.
garanti: Květuše Lepilová, Y. Dvořáková (předseda LNF), prof. PhDr. A. Burešová, CSc. (čestná členka LNF).

O činnosti LNF informují celostátní časopisy (Hudební rozhledy, Hudební výchova, Talent) i brněnská média - Český rozhlas studio Brno, KAM v Brně, Brněnský Metropolitan, Zpravodaj Městské části Brno-střed, Program Brněnsko aj.
(Výše uvedené informace pro naši encyklopedii laskavě poskytla paní Květuše Lepilová, děkujeme).městská část

související odkazy

Jis


Aktualizováno: 24. 04. 2020