Založení Družiny válečných invalidů pro země svatováclavské v Líšni

3. 4. 1918


charakteristika

Předsedou této družiny, která při svém založení čítala 65 členů, se stal František Neumeister. Jednatelem byl jmenován Tomáš Mucha a pokladníkem Jan Koudelka.


účastníci

František Neumeister, předseda spolku,
Tomáš Mucha, jednatel spolku,
Jan Koudelka, pokladník spolku


zajímavosti

Po vzniku Československa byl název změněn na Družinu českých válečných poškozenců pro Líšeň a okolí. Za členy byly přijímány i vdovy a rodiče padlých a nezvěstných vojáků nejen z Líšně ale i z Horákova, Mokré a Podolí.


poznámka

Peníze ze spolkových akcí věnoval spolek například na šatstvo pro děti padlých.městská část

MJ


Aktualizováno: 08. 07. 2018