Internetová encyklopedie dějin Brna

Prodeje mlýnů na kuřimském panství

Prodeje mlýnů na kuřimském panství


 • 5. 2. 1760 


 • místo

  Brno


 • charakteristika

  Městská administrace v Brně prodává do dědičného nájmu mlýny na kuřimském panství:
  1) mlýn u zámeckého rybníka v Kuřimi Matesovi Kratochvílovi za 30 zlatých při ponechání dosavadního úroku 20 zlatých a všech jiných povinností vůči vrchnosti
  2) dolní mlýn u rybníka v Lelekovicích Jiřímu Fialovi za 120 zlatých při dodržení jistých podmínek a při ponechání 65 zlatých dosavadního ročního úroku
  3) mlýn o čtyřech složeních na řece Svratce v Březině Františku Hálovi za 1272 zlatých a 300 zlatých ročního úroku při dodržení jistých podmínek
  4) mlýn o dvou složeních a jednoho náhonu ve Skaličce Janu Kratochvílovi za 100 zlatých a 85 zlatých ročního úroku při dodržení jistých podmínek
  5) tzv. Vaverkův mlýn o dvou složeních a jednoho náhonu v Lažánkách Matěji Fialovi za 450 zlatých a 100 zlatých ročního úroku při dodržení určitých podmínek
  6) tzv. Kupkův mlýn v Maršově Antonínu Svobodovi za 420 zlatých a 60 zlatých dosavadního úroku při dodržení jistých podmínek.


 • účastníci

  představitelé města Brna,
  Mates Kratochvíl,
  Jiří Fiala,
  František Hála,
  Jan Kratochvíl,
  Matěj Fiala,
  Antonín Svoboda


 • prameny, literatura


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 10. 07. 2018