Návštěva partnerek evropských prezidentů ve starobrněnském opatství

26. 5. 2007číslo orientační

1charakteristika

V sobotu 26. května 2007 navštívily první dámy, které doprovázely prezidenty na summitu v Brně, baziliku Nanebevzetí Panny Marie, knihovnu ve starobrněnském opatství a rajskou zahradu.
Během prohlídky baziliky si vyslechly informace k její historii a krátký varhanní koncert. Na rajské zahradě při malém občerstvení, jehož součástí byl skvělý dort z klášterní kuchyně, strávily příjemné chvíle v družném hovoru.
Iniciátorkou této milé návštěvy byla manželka českého prezidenta paní Livie Klausová. Jejími hosty byly manželky prezidentů Diana Radmanovičová z Bosny a Hercegoviny, Maria Kaczyňská z Polska, Svetlana Vujanovičová z Černé Hory a dcera albánského prezidenta Mirela Moisiuová.
Průvodcem této krátké a vzácné návštěvy byl starobrněnský opat Lukáš Evžen Martinec.


prameny, literatura

události

24. 5. 2007
Setkání patnácti prezidentů zemí střední, jižní a východní Evropy


stavby

Starobrněnský klášter
Mendlovo náměstí 1/157


městská část

související odkazy

Ma


Aktualizováno: 26. 06. 2018