Založení Dělnického cyklistického klubu METEOR v Husovicích

1. 7. 1903


katastr

Husovice


charakteristika

Dělnický cyklistický klub Meteor tvořil odbočku Svazu dělnických cyklistických klubů v Rakousku se sídlem ve Vídni. Prvním předsedou byl jmenován dr. Bohdan Schlesinger.


účastníci

Bohdan Schlesinger, 1. předseda klubu


poznámka

Stanovy klubu byly schváleny 17. září 1903.
V nich bylo mimo jiné uvedeno: Spolek vyplácí podporu při úrazu – po 12 neděl 3 K, při úmrtí po úrazu vyplácí se obnos 1000 K, právní ochrana poskytuje se zdarma, lékařská pomoc a léky také zdarma, procentní náhrada za ztracené kolo se poskytuje dle usnesení výboru.


prameny, literatura

městská část

MJ, Jis


Aktualizováno: 09. 07. 2018