Návštěva polské královny Marie Kazimiry v Brně

19. 11. 1696 (19.–21.11.1696)


charakteristika

Polská královna Marie Kazimira se vydala dva roky po smrti svého manžela Jana III. Sobieského na pouť do Říma. Početný královský průvod (305 osob a 400 koní) dorazil přes Kroměříž a Rousínov do Brna ve čtvrtek 19. 11. 1696, kde se zdržel ještě další dva dny.
Královnu Marii Kazimiru přivítal z příkazu císaře Leopolda I. moravský zemský hejtman hrabě František Karel Kolowrat-Libštejnský.
Královna i její doprovod byli ubytováni v předních brněnských domech (Ugartův dům na Radnické ulici, Valdštejnův dům na Rybném trhu, dům velehradských prelátů, dům žďárských prelátů na Zelném trhu). V sobotu dne 21. 11. 1696 opustila královna Brno a pokračovala směrem na Pohořelice a Znojmo ve své cestě do Říma.


účastníci

Marie Kazimira, polská královna,
hrabě František Karel Kolowrat-Libštejnský, moravský zemský hejtman


prameny, literatura

článek v odborném periodiku

"Návštěvy polských panovníků v Brně"


MJ


Aktualizováno: 10. 07. 2018