Založení šachového klubu Stadion

6. 12. 1927


charakteristika

Zpočátku se šachový klub jmenoval "Šekový úřad" a vznikl na popud úředníků šekového úřadu, jehož pobočka byla v Brně od roku 1926.
S myšlenkou založit šachový klub přišel p. Zachariáš Sahánek, ke kterému se přidružil ještě p. Rudolf Sedláček a oba pak svolali na 1. 8. 1927 první informační schůzi.
Na toto setkání, které se konalo v místnostech archivu šekového úřadu, byli pozváni všichni zaměstnanci - byl zvolen prozatímní přípravný výbor, kterému bylo povoleno hrát šachy v šatně pro úředníky.
Pro hru byly stanoveny dva dny v týdnu a začalo se s vlastním vyučováním, k opatření hracího materiálu byly pořádány taneční večírky.
Šatna jako klubová místnost velmi brzy přestala vyhovovat a pro tento účel se hráči přemístili do restaurace důstojnických domů na Kounicově ulici - zde byla svolána 6. 12. 1927 první řádná valná hromada a klub dostal název "Šachový klub Šekový úřad" v Brně". Záhy přibývali do klubu noví členové i mimo šekový úřad a v prosinci 1929 opět klub přesídlil (tentokrát již natrvalo) do nové kavárny na sokolském stadionu.


účastníci

PRVNÍ ČINOVNÍCI KLUBU:
- Karel Doležal (starosta)
- Antonín Záleský (místostarosta)
- Bedřich Šindelář (jednatel)
- Rudolf Sedláček (pokladník)
- František Nevoral (knihovník)
- František Suchánek (hospodář)
- Vladimír Vrtěl (zapisovatel)
- Zachariáš Sahánek (pořadatel)
- Jan Bauer a Oldřich Vránek (revizoři účtů)
- Emil Bauer a Stanislav Čech (náhradníci)


poznámka

Vzhledem k tomu, že členy nebyli jen úředníci šekového úřadu, došlo 19. 2. 1931 k přejmenování klubu na "Šachový klub Stadion".


prameny, literatura

Ostatní literatura

"Úvodem"


MJ


Aktualizováno: 07. 07. 2018