Internetová encyklopedie dějin Brna

Založení šachového klubu Stadion

Založení šachového klubu Stadion


 • 6. 12. 1927 


 • charakteristika

  Zpočátku se šachový klub jmenoval "Šekový úřad" a vznikl na popud úředníků šekového úřadu, jehož pobočka byla v Brně od roku 1926.
  S myšlenkou založit šachový klub přišel p. Zachariáš Sahánek, ke kterému se přidružil ještě p. Rudolf Sedláček a oba pak svolali na 1. 8. 1927 první informační schůzi.
  Na toto setkání, které se konalo v místnostech archivu šekového úřadu, byli pozváni všichni zaměstnanci - byl zvolen prozatímní přípravný výbor, kterému bylo povoleno hrát šachy v šatně pro úředníky.
  Pro hru byly stanoveny dva dny v týdnu a začalo se s vlastním vyučováním, k opatření hracího materiálu byly pořádány taneční večírky.
  Šatna jako klubová místnost velmi brzy přestala vyhovovat a pro tento účel se hráči přemístili do restaurace důstojnických domů na Kounicově ulici - zde byla svolána 6. 12. 1927 první řádná valná hromada a klub dostal název "Šachový klub Šekový úřad" v Brně". Záhy přibývali do klubu noví členové i mimo šekový úřad a v prosinci 1929 opět klub přesídlil (tentokrát již natrvalo) do nové kavárny na sokolském stadionu.


 • účastníci

  PRVNÍ ČINOVNÍCI KLUBU:
  - Karel Doležal (starosta)
  - Antonín Záleský (místostarosta)
  - Bedřich Šindelář (jednatel)
  - Rudolf Sedláček (pokladník)
  - František Nevoral (knihovník)
  - František Suchánek (hospodář)
  - Vladimír Vrtěl (zapisovatel)
  - Zachariáš Sahánek (pořadatel)
  - Jan Bauer a Oldřich Vránek (revizoři účtů)
  - Emil Bauer a Stanislav Čech (náhradníci)

 • poznámka

  Vzhledem k tomu, že členy nebyli jen úředníci šekového úřadu, došlo 19. 2. 1931 k přejmenování klubu na "Šachový klub Stadion".


 • prameny, literatura

  Ostatní literatura
  "Úvodem"


 • autor

  MJ


Aktualizováno: 07. 07. 2018