Odhalení pamětní desky Ericha Wolfganga Korngolda

7. 5. 2002


ulice

číslo orientační

1


katastr

Brno-město


místo

na nároží mezi okny v přízemí


charakteristika

vzpomínkový akt se konal před rodným domem Ericha Wolfganga Korngolda na Kolišti 1, začátek stanoven na 15.30 hodin

objekty

E. W. Korngold
pamětní deska: Koliště 1/01


městská část

související odkazy

MJ


Aktualizováno: 06. 01. 2020