Zahájení stavby mimoúrovňové křižovatky Hlinky v Brně

8. 12. 2003


ulice

nej...

Brno
největší mimoúrovňová křižovatka


charakteristika

Stavba má přispět k urychlení městské i individuální dopravy blízko areálu výstaviště. Motoristé tak budou moci po dokončení křižovatky plynuleji jezdit po takzvaném velkém městském okruhu a zlepší se i doprava na brněnské výstaviště.
Stavba v hodnotě 1,633 miliard Kč má být dokončena v březnu roku 2007.


zajímavosti

Celá stavba se bude provádět za plného provozu Velkého městského okruhu a tramvajových linek. Dlouhodobě uzavřena bude ulice Hlinky a ulice Pisárecká.


poznámka

Stavba řeší úrovňové křížení ulice Bauerovy s ulicemi Hlinky a Pisárecká, které jsou dnes řízené světelnou signalizací. Tato světelně řízená křižovatka znamená pro Velký městský okruh (VMO) značnou zátěž, a proto bude řešena mimoúrovňově.
Stavba prakticky navazuje na vyústění Pisáreckých tunelů a v délce asi 800 m vytváří minimálně čtyřpruhovou vozovku VMO bude prozatím jen provizorně navazovat na ulici Žabovřeskou - ta je v současně době jen dvoupruhá.

ÚDAJE O STAVBĚ:
- investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Brno
- projektant: PK Ossendorf s.r.o.
- zhotovitel: Sdružení MÚK Hlinky: Skanska DS a.s. – vedoucí člen sdružení, ŽS Brno a.s. – člen sdružení
- termín zahájení: 12/2003
- termín dokončení: 03/2007

TECHNICKÉ ÚDAJE:
- počet stavebních objektů: 332
- počet provozních souborů: 33
- délka silničního tunelu: 320 m
- šířka tunelu: 12,1-18,67 m
- plocha mostu nad tunelem: 10 434 m²
- množství betonu v objektu tunel: 16 000 m³
- výkopy: 210 000 m³
- násypy: 80 000 m³
- počet demolovaných objektů: 16
- plocha nových komunikací: 49 000 m²
- plocha nových chodníků: 5 500 m²
- délka nových tramvajových kolejí: 3 500 m.


události

28. 6. 2007
Zahájení provozu mimoúrovňové křižovatky Hlinky v Brně 23. 6. 2007
Požehnání největší mimoúrovňové brněnské křižovatky Hlinky


městská část

související odkazy

Jis


Aktualizováno: 27. 06. 2018