Zahájení provozu mimoúrovňové křižovatky Hlinky v Brně

28. 6. 2007


ulice

charakteristika

Hlavním objektem celé stavby je přemostění ulic Bauerova–Žabovřeská a vytvoření mimoúrovňové křižovatky s ulicemi Hlinky a Pisárecká. Spodní úroveň tvoří tři větve VMO, horní úroveň pak slouží k propojení ulic Hlinky–Pisárecká a přes rampy se napojuje na VMO.
Nově vznikl plynulý průjezd z Pražské radiály do Žabovřeské ulice. Čtyřpruhová trasa VMO měří celkem 850 metrů, větev na Žabovřesky je vedena v třípruhovém, 303 metrů dlouhém tunelu. Důležitou součástí stavby je také nová trasa tramvaje dlouhá 129 metrů, která se mimoúrovňově kříží s ulicí Hlinky (trasa je vedena podjezdem v délce cca 70 metrů, ve kterém jsou nové, architektonicky zajímavě řešené tramvajové zastávky - tato část stavby byla uvedena do provozu již v prosinci roku 2005).


zajímavosti

Před spuštěním provozu si křižovatku Brňané mohli prohlédnout během dne otevřených dveří, který připravily Skanska DS a OHL ŽS na sobotu 23. června 2007 od 9 do 17 hodin.
Jako první plně zprovozněnou křižovatkou neprojel žádný z Brňanů, ale automobil s polskou poznávací značkou.prameny, literatura

Www stránky

"Skanska"


události

23. 6. 2007
Požehnání největší mimoúrovňové brněnské křižovatky Hlinky 8. 12. 2003
Zahájení stavby mimoúrovňové křižovatky Hlinky v Brně


městská část

související odkazy

Jis


Aktualizováno: 26. 06. 2018