Oslavy 400. výročí příchodu Řádu menších bratří kapucínů do Brna

27. 5. 2004 (27.–30.5.2004)
charakteristika

Pontifikální bohoslužbou zahájil ve čtvrtek 27. května v 17 hodin brněnský biskup Vojtěch Cikrle několikadenní oslavy 400. výročí příchodu Řádu menších bratří kapucínů do Brna.
V následující dny pokračovaly oslavy v kostele Nalezení svatého kříže („u kapucínů“) na Kapucínském náměstí v Brně s tímto programem:

pátek 28. května
17.00 – Mše svatá, celebroval mons. Jiří Paďour OFMCap.
20.00 – „Popelka Nazaretská“, pořad herce Miroslava Částka – rajský dvůr kláštera

sobota 29. května
V odpoledních hodinách (14.00; 14.30; 15.00; 15.30) prohlídky klášterní knihovny
15.30 – přednáška o dějinách kláštera
17.00 – Mše svatá, celebroval br. Řehoř Piśko, OFMConv., s minority, františkány a kapucíny

neděle 30. května
14.00 – Svatodušní rytířský turnaj - zábavné odpoledne pro děti a dospělé na kapucínských terasách
17.00 – Mše svatá, celebroval provinciál Řádu nejmenších bratří kapucínů Lukáš Šebák, po mši následovaly slavné nešpory.


účastníci

biskup Vojtěch Cikrle,
biskup Jiří Paďour OFMCap.,
P. Řehoř Pisko, OFMConv.,
provinciál Lukáš Šebák,
veřejnost


zajímavosti

V sobotu i v neděli byla pro návštěvníky volně přístupná kapucínská hrobka.


poznámka

Do Brna přišli kapucíni v roce 1604 za přispění kardinála Františka z Dietrichsteina a Ladislava Berky z Dubé. Jejich původní klášter byl postaven v letech 1604–1606 v prostoru před Měnínskou bránou; v roce 1645 v době hrozícího švédského nebezpečí byl zbořen, aby neposkytoval nepříteli opěrnou základnu.
Dnešní klášter pochází z let 1648–1650. Klášterní kostel z roku 1656 je zasvěcen Nalezení sv. Kříže. V minulosti od roku 1820 až do zrušení věznice v roce 1858 vykonávali bratři duchovní správu věznice na Špilberku a v letech 1807–1949 v Provinční věznici v Brně. K tradiční činnosti patřilo i pohřbívání na brněnském ústředním hřbitově.
V současné době (rok 2005) žije v klášteře 6 bratří (4 kněží a 2 laici). Kněží se kromě pravidelných bohoslužeb věnují zpovědní službě (i mimo klášter) a duchovnímu vedení několika malých společenství a návštěvám nemocných.


prameny, literatura

události

10. 7. 2009
Knihovna kapucínského kláštera mimořádně otevřena pro veřejnost


osoby

František z Dietrichštejna
kardinál, olomoucký biskupměstská část

související odkazy

Ma


Aktualizováno: 22. 05. 2020