Zřízení školy v Horních Heršpicích

8. 4. 1889


katastr

Horní Heršpice


charakteristika

Horní Heršpice patřily školním obvodem do Komárova. Dne 7. ledna 1889 se obecní zastupitelstvo rozhodlo postavit školu vlastní a zaslalo okresní školní radě v Brně žádost - zemská školní rada pak povolila výnosem z 8. dubna 1889 dvoutřídní obecnou školu s německým vyučovacím jazykem.
Stavba školy byla svěřena do rukou stavitele Ignáce Světlíka z Rosic a na podzim 1889 se započalo stavět, budova školy byla hotova koncem června 1890. Náklady spojené se stavbou a vybavením školy činily 17 000 zlatých.


poznámka

Vyučování v nové škole bylo zahájeno 4. listopadu 1890, a to v 1. třídě s paralelkou. Ve školním roce 1891/1892 byly zřízeny již dvě třídy.


MJ


Aktualizováno: 10. 07. 2018