Posvěcení zvonů v kostele Povýšení svatého kříže ve Slatině

1. 9. 1957


ulice

katastr

Slatinacharakteristika

Dva nové zvony do kostelní věže byly v témže roce odlity ve firmě Kovolit (Česká u Brna).
Na jednom zvonu je nápis: "Věnovali farníci slatinští, L. P. 1957" a "Srdce Ježíšovo, plné dobroty a lásky, smiluj se nad námi", zvon váží 215 kg. Na druhém zvonu je nápis: "Slatinští ctitelé, nebeské ochránkyni" a "Zůstaň matkou lidu svému", zvon váží 125 kg (líšeňský kovář Alois Hrubý zřídil ke zvonům aparatury na elektrické zvonění).


prameny, literatura

Ostatní literatura

"Druhá knížka o Slatině"
městská část

související odkazy

MJ


Aktualizováno: 27. 08. 2019