Obnovení činnosti Diecézního muzea v Brně

1. 8. 2007


ulice

číslo orientační

1


charakteristika

Rozhodnutím brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho byla ke dni 1. 8. 2007 obnovena činnost Diecézního muzea v Brně na Petrově v prostorách bývalého kapitulního děkanství.
Součástí dnešního Diecézního muzea (původní název Muzeum sakrálního umění) je v roce 2006 otevřená stálá expozice Vita Christi, Informační centrum Petrov a Diecézní konzervátorské centrum, které dokumentuje a podílí se na ochraně kulturního dědictví v brněnské diecézi.


poznámka

Činnost Diecézního muzea byla pozastavena v roce 1999.prameny, literatura

události

7. 3. 2016
Převoz deskové gotické malby „Madona z Veveří“ z pražské Národní galerie do Brna
místo současného umístění obrazu
15. 8. 2006
Slavnostní otevření expozice muzea sakrálního umění Vita Christi a nového informačního centra 28. 1. 1998
Vernisáž výstavy „Žalmy ze současné tvorby moravských výtvarníků“ 17. 9. 1997
Vernisáž výstavy Paramenta starobrněnského opatství 12. 3. 1997
Výstava Sakrální stavby na Slovensku
další události (3)...


stavby

Diecézní muzeum
Petrov 1/275


městská část

související odkazy

Ma


Aktualizováno: 26. 06. 2018