Založení českého sboru dobrovolných hasičů Brno-město

1. 6. 1919číslo orientační

8


katastr

Brno-město


místo

charakteristika

Sbor dobrovolných hasičů vznikl z podnětu Vladimíra Daňka, nadporučíka československé armády a tajemníka Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Zřizující výbor se poprvé sešel 9. 2. 1919, ustavující schůze sboru se konala 1. 6. 1919 za hojné účasti zástupců Moravské zemské jednoty hasičské, okolních žup, sborů a dalších. Prvním starostou byl zvolen Václav Šedý, náčelníkem Vladimír Daněk, jednatelem Jaroslav Šebesta.
Po projevech a volbě výboru složili všichni členové slib do rukou Karla Vozába z Moravské zemské jednoty hasičské.


účastníci

Vladimír Daněk, nadporučík československé armády a tajemník LF MU v Brně,
Václav Šedý, obchodník,
Jaroslav Šebesta, účetní revident,
Karel Vozáb, zástupce Moravské zemské jednoty hasičské


zajímavosti

Sbor mohl zahájit vlastní hasičskou činnost až po 15. květnu 1922, kdy získal kromě výzbroje a stejnokrojů především automobilovou stříkačku (do té doby docházeli k požárům pěšky a pomáhali městským hasičům z povolání).


poznámka

Na začátku čítal sbor 53 činných a 9 přispívajících členů. Prozatimním sídlem byl Besední dům a tělocvična na Cejlu (od března 1922 používal sbor pohostinství v budově Československého Červeného kříže na náměstí 28. října č. 23 za samaritskou službu - aktivní počátek činnosti sboru nebyl v požární ochraně nýbrž v samaritě.
Sbor se stal spoluzakladatelem Československého Červeného kříže v Brně - členové drželi samaritské služby na nádraží, kudy denně projížděly lazaretní vlaky se zraněnými vojáky, zajatci a legionáři).stavby

Filharmonie Brno
Komenského náměstí 8/534
prozatimní sídlo v počátcích fungování tohoto sboru
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje
náměstí 28. října 23/1903
zde od března 1922 tento sbor získal azyl


městská část

související odkazy

MJ


Aktualizováno: 08. 07. 2018