Internetová encyklopedie dějin Brna

Založení českého sboru dobrovolných hasičů Brno-město

Založení českého sboru dobrovolných hasičů Brno-město


 • 1. 6. 1919 


 • ulice

  Komenského náměstí

 • číslo orientační

  8

 • katastr

  Brno-město

 • místo

  Besední dům


 • charakteristika

  Sbor dobrovolných hasičů vznikl z podnětu Vladimíra Daňka, nadporučíka československé armády a tajemníka Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Zřizující výbor se poprvé sešel 9. 2. 1919, ustavující schůze sboru se konala 1. 6. 1919 za hojné účasti zástupců Moravské zemské jednoty hasičské, okolních žup, sborů a dalších. Prvním starostou byl zvolen Václav Šedý, náčelníkem Vladimír Daněk, jednatelem Jaroslav Šebesta.
  Po projevech a volbě výboru složili všichni členové slib do rukou Karla Vozába z Moravské zemské jednoty hasičské.


 • účastníci

  Vladimír Daněk, nadporučík československé armády a tajemník LF MU v Brně,
  Václav Šedý, obchodník,
  Jaroslav Šebesta, účetní revident,
  Karel Vozáb, zástupce Moravské zemské jednoty hasičské

 • zajímavosti

  Sbor mohl zahájit vlastní hasičskou činnost až po 15. květnu 1922, kdy získal kromě výzbroje a stejnokrojů především automobilovou stříkačku (do té doby docházeli k požárům pěšky a pomáhali městským hasičům z povolání).

 • poznámka

  Na začátku čítal sbor 53 činných a 9 přispívajících členů. Prozatimním sídlem byl Besední dům a tělocvična na Cejlu (od března 1922 používal sbor pohostinství v budově Československého Červeného kříže na náměstí 28. října č. 23 za samaritskou službu - aktivní počátek činnosti sboru nebyl v požární ochraně nýbrž v samaritě.
  Sbor se stal spoluzakladatelem Československého Červeného kříže v Brně - členové drželi samaritské služby na nádraží, kudy denně projížděly lazaretní vlaky se zraněnými vojáky, zajatci a legionáři).


 • prameny, literatura


 • stavby

  Filharmonie Brno
  Komenského náměstí 8/534
  prozatimní sídlo v počátcích fungování tohoto sboru
  Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje
  náměstí 28. října 23/1903
  zde od března 1922 tento sbor získal azyl


 • městská část

  Brno-střed


 • související odkazy

  mapa


 • autor

  MJ


Aktualizováno: 08. 07. 2018