Slavnostní odhalení pamětní desky Ferdinandu Herčíkovi

29. 5. 1970číslo orientační

135charakteristika

Zakladateli a dlouholetému řediteli Biofyzikálního ústavu ČSAV v Brně prof. MUDr. et RNDr. Ferdinandu Herčíkovi, DrSc., byla ve vestibulu ústavní budovy odhalena pamětní deska, připomínající jeho zásluhy o vybudování ústavu.


účastníci

Zdeněk Karpfel, ředitel BFÚ,
Vladimír Rypáček


události

1. 1. 1955
Zřízení Biofyzikálního ústavu ČSAV 1. 1. 1954
Založení Biofyzikální laboratoře ČSAV


osoby

Ferdinand Herčík
Vladimír Rypáček
pronesl slavnostní projev


stavby

Biofyzikální ústav AV ČR
Královopolská 135/2590


objekty

F. Herčík
pamětní deska: Královopolská 135/01


městská část

související odkazy

Kal


Aktualizováno: 29. 06. 2018