Ničivé krupobití v Brně

25. 5. 1820


charakteristika

Dne 25. května 1820 město Brno a jeho nejbližší okolí zasáhlo mimořádně ničivé krupobití.
Kroupy, které pak tály až tři dny, vytloukly přes 20 000 okenních tabulí.


prameny, literatura

Jur


Aktualizováno: 11. 07. 2018