Založení spolku Moravanka

13. 4. 1901


katastr

Židenice


charakteristika

Moravanka byl spolek českých žen a dívek. O založení tohoto prvního ženského spolku v Židenicích se zasloužila Eliška (Alžběta) Machová. První starostkou byla zvolena Veronika Potácelová.
Spolek založil svou vlastní knihovnu (brněnská Útulna darovala 50 knih, firma Barvič 17 knih). V roce 1911 měla knihovna již 233 svazků. Za dobu svého padesátiletého trvání uspořádal spolek na 180 různých akcí (přednášky, besedy, koncerty, atd.).


účastníci

Eliška (Alžběta) Machová, známá aktivistka ženského hnutí,
Veronika Potácelová, první starostka Moravankyosoby

Eliška (Alžběta) Machová
zasloužila se o založení spolku Moravanka


městská část

MJ


Aktualizováno: 09. 07. 2018