Návrat H. W. Ernsta Brnu - benefiční koncert

25. 11. 2007


ulice

katastr

Brno-městonej...

svět
nejrozsáhlejší koncert čerpající ze skladeb H. W. Ernsta


charakteristika

Benefiční koncert Návrat H. W. Ernsta Brnu je druhou etapou dobročinného projektu, jehož cílem je stavba či obnova náhrobků 807 Židů, kteří byli na brněnském židovském hřbitově pohřbeni dříve, než byli odvlečeni do vyhlazovacích táborů.
Koncert, který uspořádala Židovská obec Brno, byl zahájen v Mozartově sále v divadle Reduta v 19.00 hodin. Záštitu převzali hejtman Jihomoravského kraje Ing. Stanislav Juránek a primátor Statutárního města Brna Roman Onderka.


účastníci

Mgr. Josef Prudil, Český rozhlas Brno (úvodní a závěrečné slovo),
PhDr. Jan Pěčka, hudební historik (průvodní slovo),
Petr Špunar, správce Židovského hřbitova v Brně a hlavní iniciátor celého dobročinného projektu,
účinkující (Václav Dvořák, Michal Rezek a Doležalovo kvarteto),
spokojení návštěvníci


poznámka

Cílem dobročinného projektu je získat minimálně 2,16 milionu korun a je rozdělen do tří etap:
- v první etapě projektu byla vydána kronika Židovský hřbitov v Brně-Židenicích a osudy lidí s ním spojené (publikace zachycující stopadesátiletou historii nejstaršího hřbitova byla vydána v počtu pouhých 150 kusů, každá z nich je jedinečným exemplářem a tuto kroniku může zdarma získat ten, kdo přispěje na hroby holokaustu částkou minimálně 1000,- Kč; autor kroniky Petr Špunar s kolektivem spolupracovníků pracovali na tomto díle bez nároků na jakýkoliv honorář)
- ve druhé etapě, jež má za cíl získat další finanční prostředky potřebné na vztyčení zbývajících 310 náhrobků, byl požádán o pomoc Nadační fond obětem holocaustu - tuto etapu zahájil právě benefiční koncert Návrat Ernsta Brnu.prameny, literatura

události

9. 11. 2007
Pietní odhalení náhrobků na Židovském hřbitově v Brně


osoby

Heinrich Wilhelm Ernst
houslista a hudební skladatel Samuel Karpelis
Roman Onderka
převzal záštitu nad koncertem


stavby

Divadlo Reduta
Kapucínské náměstí, Květinářská, Zelný trh 4/313
místo konání koncertu


městská část

související odkazy

Jis


Aktualizováno: 16. 04. 2022