Internetová encyklopedie dějin Brna

Návrat H. W. Ernsta Brnu - benefiční koncert

Návrat H. W. Ernsta Brnu - benefiční koncert


 • 25. 11. 2007 


 • ulice

  Zelný trh

 • katastr

  Brno-město

 • místo

  Divadlo Reduta

 • nej...

  svět
  nejrozsáhlejší koncert čerpající ze skladeb H. W. Ernsta


 • charakteristika

  Benefiční koncert Návrat H. W. Ernsta Brnu je druhou etapou dobročinného projektu, jehož cílem je stavba či obnova náhrobků 807 Židů, kteří byli na brněnském židovském hřbitově pohřbeni dříve, než byli odvlečeni do vyhlazovacích táborů.
  Koncert, který uspořádala Židovská obec Brno, byl zahájen v Mozartově sále v divadle Reduta v 19.00 hodin. Záštitu převzali hejtman Jihomoravského kraje Ing. Stanislav Juránek a primátor Statutárního města Brna Roman Onderka.


 • účastníci

  Mgr. Josef Prudil, Český rozhlas Brno (úvodní a závěrečné slovo),
  PhDr. Jan Pěčka, hudební historik (průvodní slovo),
  Petr Špunar, správce Židovského hřbitova v Brně a hlavní iniciátor celého dobročinného projektu,
  účinkující (Václav Dvořák, Michal Rezek a Doležalovo kvarteto),
  spokojení návštěvníci

 • poznámka

  Cílem dobročinného projektu je získat minimálně 2,16 milionu korun a je rozdělen do tří etap:
  - v první etapě projektu byla vydána kronika Židovský hřbitov v Brně-Židenicích a osudy lidí s ním spojené (publikace zachycující stopadesátiletou historii nejstaršího hřbitova byla vydána v počtu pouhých 150 kusů, každá z nich je jedinečným exemplářem a tuto kroniku může zdarma získat ten, kdo přispěje na hroby holokaustu částkou minimálně 1000,- Kč; autor kroniky Petr Špunar s kolektivem spolupracovníků pracovali na tomto díle bez nároků na jakýkoliv honorář)
  - ve druhé etapě, jež má za cíl získat další finanční prostředky potřebné na vztyčení zbývajících 310 náhrobků, byl požádán o pomoc Nadační fond obětem holocaustu - tuto etapu zahájil právě benefiční koncert Návrat Ernsta Brnu.


 • obrazy

  img7027.jpg img7028.jpg img7029.jpg


 • prameny, literatura


 • události

  9. 11. 2007
  Pietní odhalení náhrobků na Židovském hřbitově v Brně


 • osoby

  Heinrich Wilhelm Ernst
  houslista a hudební skladatel Samuel Karpelis (Karpelles)


 • stavby

  Divadlo Reduta
  Kapucínské náměstí, Květinářská, Zelný trh 4/313
  místo konání koncertu


 • městská část

  Brno-střed


 • související odkazy

  mapa


 • autor

  Jis


Aktualizováno: 26. 06. 2018

25. 11. 2007 - benefiční koncert Návrat H. W. Ernsta Brnu (vnější strana pozvánky).