Den Rulíků

6. 12. 2007charakteristika

zapalování svíček u soch tří Rulíků, adopce občana Rulíka


účastníci

Michal Bortel, starosta městské části Brno-střed,
Zdeněk Papoušek, učitel Biskupského gymnázia, Barvičova 70, Brno,
občané Brna


zajímavosti

Dle projevu starosty Bortela je den 6. prosinec "den občanů Rulíků",
občana Rulíka adoptoval Zdeněk Papoušek.


poznámka

Text je převzat z adresy: www.rovnost.cz (ohlasy čtenářů):
Nejvýznamnější brněnská událost roku 2007 se odehrála šestého prosince v 16 hodin na Moravském náměstí u tří soch občana Rulíka. V alegorickém voze sem přijel starosta městské části Brno-střed Michal Bortel doprovázený průvodem a muzikou, aby předal slavnostně rodný list adoptivním rodičům občana Rulíka. Vystoupil na připravený stupínek a přečetl projev, který jsem přepsala v plném znění, aby si ho mohli přečíst všichni ti, kteří o tuto velkou událost mají zájem a nemohli se přijít podívat.

Vážení a milí spoluobčané!
Scházíme se zde v této předvánoční době na Moravském náměstí, abychom předvedli akt obrovského, a nebojme se říci evropského i světového, významu.
Je 6. prosinec 2007, den Mikulášů, andělů a čertů, a od této chvíle to bude pro nás všechny i den Rulíků. Ano, přátelé, občanů Rulíků. Je to skutečný Den D. Je to opravdové vylodění nápadů, krásy a porozumění. Je to ten toužebně očekávaný Den D, Den nového začátku, Den naděje, Den příslibu šťastného konce. Ano, víme, že tento Den stál hodně. Stál hodně potu a krve nás všech. Uvědomujeme si, že dosud nejsme u konce, že stojíme na počátku zrodu opravdové skutečnosti nového významu. A zároveň jsme odhodláni nelitovat žádné námahy a bojů, abychom zárodek nové skutečnosti rozvinuli do její plnosti.
Nebojme se prohlásit, že občan Rulík nám doslova spadl z nebe. Proč ne? Ví snad někdo jednoznačně, jakým způsobem se zde v parku na Moravském náměstí ocitl? Kdo ho zbudoval? Může snad někdo jednoznačně vysvětlit, koho představuje? Ne, přátelé! Je nadán významem, který může znamenat všechno nebo nic. A toto napětí mezi nulou a nekonečnem nás rozechvívá. Zvyklí všechno odhalovat, všemu rozumět, náhle stojíme tváří v tvář tajemství, jímž jsme pohlcováni.
Ano, občan Rulík nám spadl z nebe. Jsou pády k zármutku a jsou pády k užitku. Padne-li na kostce číslo, které mě zničí, je to k zármutku. Padne-li špatná vláda, je to k užitku. A padá-li z nebe hvězda, vycházejí lidé ven a něco si přejí. A padají-li z nebe hned tři Rulíci, je to důvod přát si třikrát tolik. Přejme si vyjít ze svých starostí, ze svých stereotypních návyků, ze svých zaběhnutých rituálů, ze svých zabydleností v nastaveném systému a udělejme občas něco jen tak. Jen tak, bez postranních úmyslů, svobodně, bez prosazování sebe sama. I když to bude krok do neznáma, i když to bude spojeno s trochou rizika, i když nás to bude stát peníze. A to je hlavní poselství, které nám přináší občan Rulík.
Proto již nyní pochvalme den před večerem. Tímto okamžikem přestává být Brno městem uprostřed Evropy, ale stává se městem uprostřed světa. Přestává být městem veletrhů a stává se městem občanů Rulíků.

Po skončení projevu lidé přicházeli k Rulíkům, zapalovali svíčky a tancovali.
Na závěr připomínám, že občana Rulíka adoptoval Zdeněk Papoušek, učitel na Biskupském gymnáziu v Barvičově ulici, který dodává: „Zdá se, že mezi námi vyrůstá nová občanská společnost rulíkovského typu. Ještě netušíme, jak bude vypadat ve stavu dospělosti, ale už nyní víme, že se máme skutečně na co těšit. Je také pozoruhodné, že se jakýmsi zvláštním způsobem zkopírovali adoptivní rodiče Občana Rulíka a přijali jeho podobu. Z toho vyplývá, že Občan Rulík vlastně adoptoval sám sebe.“
Zdeňka Schelleová


události

2. 11. 2007
Umístění bust občana Rulíka


objekty

"Občan Rulík"
busta: Moravské náměstí 0/06


městská část

související odkazy

Menš


Aktualizováno: 28. 10. 2018