Okrskové veřejné cvičení hasičů v Soběšicích

28. 6. 1931


charakteristika

cvičení bylo spojeno s oslavou 35. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Soběšicích


účastníci

sbory dobrovolných hasičů z Jehnic, Útěchova a Soběšic


poznámka

program:
- vítání sborů a korporací (13.00–14.00 h)
- poplachové cvičení (od 14.15 h)
- po skončení cvičení proslov okrskového vzdělavatele J. Kučírka, poté následovala zahradní slavnost


prameny, literatura

článek v odborném periodiku

"Soběšice"


městská část

Menš


Aktualizováno: 07. 07. 2018